Praktische informatie

Informatie over kosten, wachttijd en kwaliteit

Informatie over kosten

De psychologische hulp voor een BGGZ-traject wordt vergoed vanuit het basispakket door de ziektekostenverzekeraar. Je hebt wel een verwijsbrief van de huisarts nodig. Deze verwijsbrief moet aan een aantal criteria voldoen, en de brief moet gedateerd te zijn voor ons eerste gesprek.
Bij een aantal verzekeraars mag de verwijzing ook geschreven zijn door een andere arts. Vraag naar de voorwaarden bij je verzekeraar.

Bij bepaalde klachten wordt de behandeling vaak niet vergoed. Hieronder vallen bijvoorbeeld relatieproblematiek of aanpassingsstoornissen. Het is mogelijk dat je een aanvullend pakket hebt afgesloten waardoor deze zorg wel wordt vergoed.

Er geldt een wettelijk bepaald eigen risico  van € 385,- voor de behandelingen.
Dit eigen risico geldt overigens niet alleen voor psychologie maar ook voor andere (geneeskundige) consulten.

Als je geen gebruik kunt of wilt maken van vergoeding via de ziektekostenverzekeraar betaal je een particulier tarief van € 100,- per consult. Het komt regelmatig voor dat werkgevers de therapiekosten geheel of gedeeltelijk vergoeden. Informeer hiernaar bij je werkgever.

Als je bij verhindering niet tijdig afzegt, dat wil zeggen minstens 48 uur van tevoren, zal het particuliere tarief toch in rekening worden gebracht – er is immers wel tijd voor je gereserveerd. Deze kosten zijn niet declarabel bij je ziektekostenverzekeraar.

Er geldt een wettelijk bepaald eigen risico  van € 385,- voor de behandelingen.
Dit eigen risico geldt overigens niet alleen voor psychologie maar ook voor andere (geneeskundige) consulten.

Timbre Psychologenpraktijk heeft een contract met bijna alle ziektekostenverzekeraars.

Informatie over wachttijden

De wachttijden zijn voor het laatst bijgewerkt op: 27 september 2021

Wachttijden te lang?

Als je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of je zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Je zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf je eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en de behandeling binnen 10 weken na de intake wordt gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen.

Volg je hart want dat klopt

Volg je hart want dat klopt

Informatie over kwaliteit

Timbre heeft met succes het kwaliteitsstatuut LVVP behaald.

Ik streef ernaar je zo goed mogelijk te helpen, op een zo passend mogelijke manier.
Dat dit meestal ook goed lukt, blijkt onder andere uit de evaluatielijsten die cliënten na afloop van de therapie invullen.

Maar waar mensen samenwerken ontstaan soms ook spanningen want therapie kan confronterend zijn.
Als je onvrede ervaart over de begeleiding bespreek dat dan met mij. Samen zullen we dan proberen om dit zo goed mogelijk op te lossen.
Mocht dit niet tot een bevredigend resultaat leiden dan is de klachtenregeling van het LVVP van toepassing.