Timbre Psychologie logo

Praktische informatie

Informatie over kosten, wachttijd en kwaliteit

Informatie over kosten

Vergoeding uit basispakket

De psychologische hulp voor een traject wordt vergoed vanuit het basispakket door de ziektekostenverzekeraar. Hiervoor heb je wel een verwijsbrief van de huisarts nodig. Deze verwijsbrief moet aan een aantal criteria voldoen en de brief moet gedateerd te zijn vóór ons eerste gesprek. Bij een aantal verzekeraars mag de verwijzing ook geschreven zijn door een andere arts. Vraag daarom naar de voorwaarden bij je verzekeraar.

Timbre Psychologie heeft een contract met (bijna) alle ziektekostenverzekeraars. 

Nieuwe zorgtarieven

Vanaf 1 januari 2022 worden de kosten voor therapie vergoed vanuit het ZPM (Zorgprestatiemodel).
In het zorgprestatiemodel is afgesproken hoe de behandeling in rekening moet worden gebracht. Klik hier voor meer informatie over dit model.

Afhankelijk van uw zorgkosten verzekeraar worden de volgende tarieven in rekening gebracht:

Diagnostiek       Consultduur 45 min.                   Code CO0432

Diagnostiek       Consultduur 60 min.                   Code CO0562

Behandeling      Consultduur 45 min.                   Code CO0497

Behandeling      Consultduur 60 min.                   Code CO0627

De tarieven voldoen aan de beleidsregels prestaties en tarieven geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg – BR/REG-22137b.

Bij bepaalde klachten wordt de behandeling vaak niet vergoed. Hieronder vallen bijvoorbeeld relatieproblematiek of aanpassingsstoornissen. Het is mogelijk dat je een aanvullend pakket hebt afgesloten waardoor deze zorg wel wordt vergoed.

Er geldt een wettelijk bepaald eigen risico  van € 385,- voor de behandelingen.
Dit eigen risico geldt overigens niet alleen voor psychologie, maar ook voor andere (geneeskundige) consulten.

Als je geen gebruik kunt of wilt maken van vergoeding via de ziektekostenverzekeraar, dan betaal je een particulier tarief van € 110,- per consult van 45 minuten.

Als je bij verhindering niet tijdig afzegt (minstens 48 uur van tevoren), dan zal het particuliere tarief in rekening worden gebracht. Er is immers wel tijd voor je gereserveerd. Deze kosten zijn niet declarabel bij je ziektekostenverzekeraar.

Het komt regelmatig voor dat werkgevers de therapiekosten geheel of gedeeltelijk vergoeden. Informeer hiernaar bij je werkgever.

Informatie over wachttijden

12 a 14

Weken

De wachttijden zijn voor het laatst bijgewerkt op: 30-1-24

Wachttijden te lang?

Als je de wachttijd te lang vindt, dan kun je altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, óf je kunt je zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Je zorgverzekeraar kan je daarbij ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf je eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt. De behandeling kan dan binnen 10 weken na de intake wordt gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen.

Volg je hart want dat klopt

Volg je hart, want dat klopt

Informatie over kwaliteit

Timbre heeft met succes het kwaliteitsstatuut LVVP behaald.

Ik streef ernaar je zo goed mogelijk te helpen, op een zo passend mogelijke manier.
Dat dit meestal ook goed lukt, blijkt onder andere uit de evaluatielijsten die cliënten na afloop van de therapie invullen.

Maar waar mensen samenwerken ontstaan soms ook spanningen, want therapie kan confronterend zijn.
Als je onvrede ervaart over de begeleiding bespreek dat dan met mij. Samen zullen we dan proberen om dit zo goed mogelijk op te lossen. Mocht dit niet tot een bevredigend resultaat leiden dan is de klachtenregeling van het LVVP van toepassing.